انواع هیدرومتر ،دانسیمتر ، ترمومتر

ترمومتر

ترمومتر 500 درجه و 800 درجه و 1000درجه و1400 درجه ( قابلیت نصب به کامپیوتر، مارک چینی و آلمانی ) ترمومتر   (2C:ASTM       رنج دما […]

ساخاری متر

الکل سنج ( رنج 10-0     دقت 0.1     طول 400mm ) الکل سنج ( رنج 100-90    دقت 0.1     طول 400mm ) الکل سنج […]

هیدرومتر ، دانستی متر

هیدرومتر (دانستی متر ) ( رنج 1200-1000      دقت 0.002      طول 330mm  ) هیدرومتر (دانستی متر ) ( رنج 1400-1200      دقت […]