درباره ما

شرکت دادمهر شیمی تجهیز با سرمایه گذاری جهت تولید و تامین مواد اولیه شیمیایی دارویی ، مواد اولیه و تجهیزات آزمایشگاهی

همواره در تکاپو و تلاش جهت رفع نیاز مشتریان و رضایت آنها بوده و رضایت مصرف کننده را مهمترین اصل بقاء و تداوم در هر کسب و کار می داند

همچنین شرکت فوق در زمینه تامین مواد و محیط کشت و تجهیزات از برندهای معتبر بازار از قبیل

MERCK   SIGMA  SD FINE   WANT   Fisher  Bante     simax 0000000000

نیز فعالیت داشته و همکاری گسترده ای با صنایع مختلف دارد .

 .شرکت دادمهر شیمی تجهیز با اتکاء به دانش فنی و همکاری مداوم با شرکت های دانش بنیان

موفق به تولید مواد اولیه شیمیایی ، آزمایشگاهی و تامین آن گردیده است

لذا هدف شرکت بهره مندی بخش های مختلف صنعت از خدمات تولید و توزیع و بازرگانی این شرکت می باشد

بخش هایی از قبیل صنایع دارویی ، غذایی ، آرایش و بهداشتی ، نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع بهداشتی و غیره

که در حال حاضر نیز در حال دریافت خدمات و همکاری فی مابین می باشند

همچنین شرکت دادمهر شیمی تجهیز با هدف حرکت به سوی تولید تکنولوژی و همکاری با شرکت های دانش بنیان

موفق به تولید مواد اولیه شیمیایی دارویی ، آزمایشگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی نیز گردیده است

و با تلاش مضاعف و بهره مندی از تیم مجرب در خصوص تامین مواد اولیه شیمیایی دارویی ،

آزمایشگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در بخش صنعت گام برداشته است

شرکت دادمهر شیمی تجهیز با تکیه بر دانش فنی و همکاری باشرکت های دانش بنیان

موفق به انجام پروژه استریل تجهیزات و مواد غذایی از جمله ادویه جات نیز گردیده

که در قالب قرارداد و به صورت پروژه راه اندازی گردیده است

که توضیحات کامل در بخش تجهیزات در دسترسمی باشد .