لوازم مصرفی و متفرقه

الک آزمایشگاهی

انواع الک آزمایشگاهی مش: 10   میکرون :2mm مش: 12   میکرون :1.7mm مش: 14   میکرون :1.4mm مش: 16   میکرون :1.2mm مش: 18   میکرون :1mm مش: 20   میکرون […]

بالن گاز

بالن جمع آوری گاز پو آر پیپت پو آر چرخ دنده ای پیپت انواع بالن گاز بالن گاز

پارافیلم

انواع پارا فیلم انواع پارا فیلم پارا فیلم

تایمر آزمایشگاهی

تایمر آزمایشگاهی کورنومتر انواع تایمرآزمایشگاهی تایمر آزمایشگاهی

درب سلیکونی

درب سلکونی درب لاستیکی درب پلاستیکی درب سلیکونی درب سلیکونی

دستکش

دستکش استریل و غیر استریل انواع دستکش آزمایشگاهی دستکش استریل و غیر استریل

دماسنح

دماسنح دماسنح دماسنح

عینک آزمایشگاهی

عینک آزمایشگاهی انواع عینک آزمایشگاهی انواع عینک آزمایشگاهی مگنتعینک آزمایشگاهی

مگنت

مگنت ستاره ای مگنت دوکی مگنت حلقه دار مگنت ساده مگنت ساده  0.5cm مگنت ساده  1cm مگنت ساده  1.5cm مگنت ساده  2cm مگنت ساده  3cm مگنت […]

ماسک

ماسک تک فیلتره ماسک دو فیلتره ماسک ماسک

فشار سنج خلا

فشار سنج خلاء اندازه گیری فشار گاز نوشابه فشار سنج خلا فشار سنج خلا