انواع ph متر و اکسیژن متر برند bante

EC متر ORP متر

ORP (ردوکس) متر قلمی PH متر قلمی با الکترود قابل تعویض با دقت0.01 PHمتر قلمی همراه با الکترود کابل داربادقت -1+15 و0.01 کنداکتی وی تی متر […]

ph کنداکتیویتی متر – متر

ph کنداکتیویتی متر – متر 0 تا 199.9 دقت 0.1 با الکترود قابل تعویض محصول آمریکا و چین ph کنداکتیویتی متر – متر 0 تا 1999 […]

phمتر/TDS/CON/TEMP/ORP

PHمتر/ T /MV/ بادقت0.01  رومیزی باپایه محلول کالیبره PHمتر/TEMP/MV/رومیزی با دقت 0.01 PHمتر/ORP/ION/T با دقت 0.001 رومیزی PHمتر/TDS/CON/MV/T رومیزی مولتی PHمتر/ORP/ION/CON/TDS/SALINITY/OXY RESISTIVITY/T مولتی رومیزی کدورت سنج […]

TDS متر اکسیژن متر

PHمتر/MV/T/با دقت 0.01 پرتابل PH/TEMP/ORP/MV پرتابل با دقت 0.001 اکسیژن متر/T/با دقت 0.2L/پرتابلmg کنداکتی وی تی متر/TDS/T/قلمی همراه با کابل کنداکتی وی تی متر/TDS/T/SALINITY/RESISTIVITY پرتابل PHمترT […]

پلاریمتر

پلاریمتر معمولی رنج 180+ تا 180- پلاریمتر دیجیتال رنج 180+ تا 180- پلاریمتر دیجیتال رنج 45+ تا 45- با دقت 0.02 انواع پلاریمتر پلاریمتر

هات پلیت با مگنت

هات پلیت با مگنت دیجیتال 300 درجه  0to 1250 RPM ، 135m*135m هات پلیت با مگنت دیجیتال 400 درجه  0to 1250 RPM ، 135m*135m همزن مغناطیسی […]