محیط کشت

خرید محیط کشت فروش محیط کشت مرک آلمان تامین مواد اولیه دارویی آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت دادمهر شیمی تجهیز(خرید محیط کشت فروش محیط کشت )

فروشنده و تامین کننده انواع محیط کشت از برند های مرک آلمانmerck  و کیو لب کانادQlab

محیط کشت فضایی است که مواد لازم را برای رشد و تکثیر سلول ها قرار می دهد .

میکروب موجودی تک سلولی است و مستقل از دیگر سلو ها ، و این امر نیاز آنها به تغذیه و رشد را تایید می کند .

این محیط مغذی و مناسب برای رشد و کشت میکروبی محیط کشت نامیده می شود .

محیط کشت به صورت جامد مایع یا ژل موجود است .

در این باره بیشتر بدانید 

 

نمونه ای از محیط کشت های پر فروش و موجود برند مرک شرکت دادمهر شیمی تجهیز

Tryptic Soy agar 105458 محیط کشت Tryptic Soy agar  105458

Tryptic Soy broth 105459 محیط کشتTryptic Soy broth  105459

SABOURAUD 4% dextrose agar 105438 محیط کشتSABOURAUD 4% dextrose agar  105438

VRB (violet red bile lactose) agar 101406 محیط کشتVRB (violet red bile lactose) agar  101406

Buffred peptone water 107228 محیط کشتBuffred peptone water  107228

Buffred peptone water 107228 محیط کشتPlate count agar  105463

DG 18 ( Dichloran glycerol chloramphenicol ) (base) 100465 محیط کشتDG 18 ( Dichloran glycerol chloramphenicol ) (base)  100465

XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) agar 105287XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) agar  105287

BRILA (Brilliant-green bile lactose) broth 105454 محیط کشتBRILA (Brilliant-green bile lactose) broth  105454

 

  همواره زمان خرید محیط کشت  این نگرانی در بین مشتریان عزیز برای تقلبی یا غیر اصل بودن مواد باعث نگرانی است ، شرکت دادمهر شیمی تجهیز ضامن اصالت مواد می باشد

مشتریان عزیز می توانند برای خرید محیط کشت با بخش فروش شرکت دادمهر شیمی تجهیز به وسیله ی شماره های مندرج در سایت اقدام کنند