پلیمر و لاستیک و پلاستیک

آنالیز روغن،گریس،پارافین:
روغن :
تعیین دمای ریزش، اشتعال، پایداری اکسیداسیون، میزان گوگرد، عدد قلیایی(TBN)، عدد اسیدی (TAN)، اندازه گیری PH، تراکم ذرات، شمارنده ذرات، تعیین رنگ،آزمون کف (Foaming)نقطه ابری شدن، تعیین میزان آب به روش کارل فیشر، قابلیت جدا شدن هوا از روغن، قابلیت جدا شدن آب از روغن

گریس:

نفوذپذیری گریس قبل از کارکرد و بعد از کارکرد، تعیین درجه گریس (NLGI)، تعیین پایه غلیظ کننده گریس، اشتعال، قطره شدن گریس، FtIR

پارافین:

تعیین دمای ذوب، تعیین درصد چربی، دمای ریزش، تعیین رنگ، خاکستر ، میزان نفوذ پارافین ، FtIR
آنالیز برخی خواص شیمیایی و مکانیکی و حرارتی نمونه های معدنی(سیمان ،پشم سنگ ،سرامیک…):
اندازه گیری استحکام فشاری، استحکام کششی،میزان مقاومت شیمیایی، میزان جذب آب ، تعیین میزان رطوبت

آنالیز برخی خواص حرارتی نمونه‌های فلزی:

گرما سنجی روبشی تفاضلی DSC تا دمای 500°C ، تعیین دقیق دمای ذوب فلزات تا 500°C و آنالیز گرما وزنی TGA و ضریب انبساط حرارتی
بررسی دلایل تخریب پلیمرها:
بررسی دلیل‌های از بین رفتن پلیمرها و ارائه راهکار مناسب
بررسی و انجام آزمون‌های عملکردی پلیمرها:
بعد از انجام تمام مراحل برای تست نهایی و اطمینان از محصولات آزمون‌های نهایی بر روی مواد صورت می‌گیرد.
دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک:
در آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک به علت وجود تست‌های مختلف و آزمایش‌های فراوان به دستگاه‌ها دقیق و تخصصی بسیار نیاز می باشد. در ادامه بخشی از تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی پلیمر و لاستیک و پلاستیک را آورده‌ایم.

تجهیزات آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک:

دستگاه تست یونیورسال مکانیکی:
با استفاده از این دستگاه می‌توان خواص مکانیکی مواد را بررسی کرد از جمله میزان چسبندگی، فشار، کشسانی و…

FT_IR:
این دستگاه برای آنالیز نمونه‌های مختلف کاربرد دارد.

TGA:
از این دستگاه برای آنالیز گرمایی استفاده می‌شود.

دستگاه ایزورد – چارپی:
برای تعیین انرژی شکست مواد فلزی به‌کار می‌رود.

دستگاه کپیلاری رئومتر:
برای اندازه‌گیری ویسکوزیته سرعت برشی تولید پلیمر می باشد.

کپیلاری رئومتر

دستگاه ESCR:
برای تعیین مقاومت ترک روی محصولات با توجه به شرایط محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دستگاه رزیلیانس:
برای تعیین میزان جهندگی لاستیک‌ها مورد استفاده است.

دستگاه وی کات:
نقطه‌ای تعریف شده برای موادی مانند پلاستیک می باشد که حدفاصل حالت مایع و جامد در آنها را نمی‌توان با یک نقطه مشخص بیان کرد.

کاربرد مابقی دستگاه‌ها از اسم آن‌ها مشخص است من جمله: دستگاه‌های شاخص جریان مذاب MFI, MVR، دستگاه تست سایش، دستگاه تست جوش پروفیل، دستگاه تست سفتی حلقوی لوله، دستگاه تست ضربه لوله اتوماتیک، دستگاه تست فشار و کشش و خمش، دستگاه سختی سنج، دستگاه تست خستگی
لاستیک، دستگاه تست سایش لاستیک، مواد شیمیایی مربوطه

خدمات ویراز طب برای آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک :

فروش لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی از جمله سکوبندی آزمایشگاه‌ها، دستگاه‌های تخصصی و … مهم‌ترین خدمات شرکت ویراز طب می باشد.

شرکت ویراز طب این افتخار را دارد تا با بهترین کیفیت سکوبندی آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک، تجهیزات و شیشه آلات و ملزومات مورد نیاز این آزمایشگاه را تولید و تامین کند.

تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی پلیمر و لاستیک و پلاستیک

1. دستگاه شاخص جریان مذاب MFI
2. دستگاه شاخص جریان مذاب MVR
3. دستگاه ایزورد – چارپی
4. دستگاه وی کات
5. دستگاه تست سایش
6. دستگاه تست جوش پروفیل
7. دستگاه تست سفتی حلقوی لوله
8. دستگاه تست ضربه لوله اتوماتیک
9. دستگاه تست فشار و کشش و خمش
10. کپیلاری رئومتر
11. دستگاه ESCR
12. تانسیومتر کشش سطحی
13. دستگاه DSC/TGA
14. جذب اتمی
15. دستگاه FTIR
16. آنالیزور لاستیک
17. دستگاه رزیلیانس (جهندگی)
18. دستگاه سختی‌سنج
19. دستگاه تست خستگی لاستیک
20. دستگاه تست سایش لاستیک
21. مواد شیمیایی مربوطه

آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک مرکزی می باشد برای انجام آزمون‌های پژوهشی بر روی مواد مختلف پلاستیکی، الاستومری، کامپوزیتی، فوم، کامپوزیت ، ژئوسنتتیک و…می باشد.

مهم‌ترین مسئولیت این آزمایشگاه‌ها انجام تحقیقات و یافتن راهکارهای موثر جهت رفع مشکلات صنایع پلیمری می باشد.

یکی از فعالیت‌های آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک شناسایی و بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی، حرارتی، رئولوژیکی و… پلیمرها، مطابق با استانداردهای ISIRI ،ASTM ، ISO ،DIN ،EN ،JIS ،KES ،PSA ،JASO و … می باشد.

خدمات پژوهشی‌ آزمایشگاه پلمیر و پلاستیک  ، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی پلیمر و لاستیک و پلاستیک

آنالیز فیزیکی و شیمیایی تمامی مواد:

تعیین سرعت سوختن، استحکام کششی، استحکام چسبندگی، انحراف گرمایی و سایش، ضریب اصطکاک، انبساط حرارتی،تعیین جنس، تعیین درصد فیلترهای معدنی، تعیین درصد رزین در کامپوزیت‌ها

آنالیز حرارتی پلیمرها و پلاستیک‌ها :

درصد رطوبت، آنتالپی ذوب، اندازه‌گیری دمای ذوب، اندازه‌گیری دمای انتقال شیشه، زمان القای اکسایش

آنالیز توزین حرارتی (Thermogravimetric Analysis) یا TGA:

اساس این آزمایش بر اندازه‌گیری تغییرات وزن نمونه در هنگام گرمایش استوار می باشد. و کار آن تعیین میزان آب، شناسایی دقیق‌تر مواد پلیمری، اندازه‌گیری الیاف شیشه و پر کننده‌های معدنی و … می باشد.

بررسی مقاومت پلیمرها در برابر شرایط جوی مختلف ، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی پلیمر و لاستیک و پلاستیک

اندازه‌گیری تغییر وزن و حجم، بررسی تغییرات در محلول‌ها و مواد شیمیایی و روغن‌های مختلف در آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک انجام میگردد.

آماده سازی پلیمرها (لاستیک ،پلاستیک،کامپوزیت) مطابق با استاندارد:

برش و آماده سازی انواع پلاستیک و کامپوزیت و CNC،پانچ انواع لاستیک و ترموپلاستیک الاستومرها.