کارخانجات آرد، ماکارونی، غلات و سیلو

1. اتوانالایزر آرد و غلات
2. دستگاه گلوتن ایندکس (گلوتن واشر)
3. فالینگ نامبر
4. آسیاب آزمایشگاهی
5. شیکر الک آرد
6. رطوبت‌سنج رومیزی و پرتابل
7. ترازوی رطوبت‌سنجی
8. سیستم تمام اتوماتیک هضم و تقطیر
9. سوکسله اتوماتیک و دستی
10. دستگاه تعیین میزان فیبر خام
11. آون (فور)
12. ترازوهای آزمایشگاهی با دقت‌های مختلف
13. کوره خاکسترگیری
14. مقسم بذر
15. بذر شمار (شمارش هزار دانه)

16. بلوئر و بوجاری آزمایشگاهی
17. نمونه‌بردار غلات (بمبو)
18. اتوکلاو
19. انکوباتور
20. فارینوگراف
21. آمیلوگراف
22. اکستنسوگراف
23. آلوئوگراف
24. گلوتوگراف
25. کانسیستوگراف
26. آسیاب زلنی
27. اسپکتروفتومتر
28. آب مقطر‌گیری یکبار تقطیر
29. آب مقطر‌گیری دوبار تقطیر